KONTAKT

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Infralux s.r.o.
Františkánske námestie 7
811 01 Bratislava

HLAVNÝ KONTAKT 
info@infralux.sk
+421 902 353 383

KANCELÁRIA
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Dusan-Kollar
JUDr. Dušan Kollár
konateľ spoločnosti
kollar@infralux.sk