PONUKA SPOLOČNOSTI INFRALUX

Spoločnosť Infralux s.r.o. sa zaoberá rekonštrukciou verejného osvetlenia a taktiež financovaním a realizáciou rôznych projektov v oblasti infraštruktúry.

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA VÝMENOU SVIETIDIEL ZA ENERGETICKY ÚSPORNEJŠIE

 – rekonštrukcia zabezpečená formou dodávateľskej zmluvy na zhruba 10 rokov a viac podľa vypočítanej rentability a so zabezpečeným kompletným financovaním.

– garantovaná úspora energií podľa veku a opotrebovanosti svietidiel 40%- 60% -80% vyčísliteľná po technickom audite

– rekonštrukcia sa bude financovať z ušetrených prostriedkov za platbu za elektrickú energiu a údržbu tak, že obec/mesto bude platiť cenu súčasnej fakturácie za elektrickú energiu a údržbu, v ktorej prvá časť cca 20%-40%-60% podľa úspory bude nová cena za elektricku energiu a druhá časť splátka dodávateľského úveru, súčet týchto dvoch platieb neprekročí sumu doteraz platenú za elektrickú energiu

– 10 a viac ročný záručný servis, údržba v cene kontraktu

– 10 a viac rokov záruka na svietidlá garantovaná výrobcom, životnosť svietidiel 100tis. hodín L80 t.j. 25 rokov

Pre vypracovanie ponuky pre Vašu obec/podnik prosím prejdite na stránku CENOVÁ PONUKA